News & Activities

09 October 2018
แม็คโคร จัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพโชห่วยไทย ประจำปี 2561 เตรียมความพร้อมโชห่วยไทยยุคดิจิทัล

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย นางอารีย์ วงศ์รัศมี (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อและการจัดส่งสินค้าและฝ่ายพัฒนาร้านค้าปลีก จัดงานสัมมนา “เพิ่มศักยภาพโชห่วยไทย ประจำปี 2561 เตรียมความพร้อมโชห่วยไทยยุคดิจิทัล” เพื่อยกระดับศักยภาพร้านโชห่วยไทยสู่ร้านโชห่วยยุค 4.0 พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพื่อปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจธุรกิจโชห่วย โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกูล (ที่ 4 จากขวา) ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
line