News & Activities

11 November 2019
“พนักงานแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการ Say Hi To Bio Say No To Foam”

พนักงานแม็คโคร สาขาสุพรรณบุรี ร่วมเดินรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการ Say Hi To Bio Say No To Foam และกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก Everyday Say No To Plastic Bag ณ ตลาดเทศบาลตำบลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวง ให้เกียรตินำขบวนเดินรณรงค์ในครั้งนี้ด้วย
line