News & Activities

17 October 2018
“แม็คโครและลูกค้าร่วมใจบริจาคเงินกว่า 1.57 ล้านบาท และมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยสปป.ลาว”

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยคุณศิริพร เดชสิงห์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - สายงานการตลาด และคุณไพศาล รุ่งวชิรา (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการสาขา เข้าพบ ดร.คำแพง ไซสมแพง (กลาง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อมอบเงินกว่า 1.57 ล้านบาท รวมถึงของใช้จำเป็นที่พนักงานและลูกค้าร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่แขวงอัตตะปือ สปป.ลาว ณ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อเร็วๆนี้
line