Makro Retailer Alliance (MRA)

โชห่วยจัดชุดทำบุญสร้างกำไร

โชห่วยจัดชุดทำบุญสร้างกำไร

วันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ตรงกับวันเข้าพรรษาครับ ร้านโชห่วยจัดชุดทำบุญไว้พร้อมสำหรับชาวพุทธ ที่จะออกมาหาซื้อของไปวัดเพื่อทำบุญตักบาตร ถวายพระในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากันหรือยังครับ เพราะคงต้องลำบากแน่ถ้าผู้คนต้องออกไปหาซื้อที่ไกลชุมชน ร้านโชห่วยในพื้นที่ใกล้วัด ชุมชน สามารถเตรียมพร้อมและจัดชุดทำบุญที่เป็นประโยชน์แก่พระสงฆ์ได้ ด้วยชุดสังฆทานมาวางขายหน้าร้านกับของจำเป็นที่สำคัญเหล่านี้ครับ

ชุดพลานามัยสมบูรณ์

ชุดพลานามัยสมบูรณ์

ถือเป็นชุดสังฑทานที่ได้รับความนิยมกันมากครับ เพราะการถวายยารักษาโรค จะได้รับอานิสงส์ในเรื่องของสุขภาพที่ดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ผู้ประกอบการสามารถจัดกล่องยาสามัญต่างๆ พร้อมทั้งผ้าอาบน้ำฝนและของใช้ส่วนตัว อย่างสบู่ ยาสีฟัน มีดโกน รองเท้าแตะเป็นชุดเดียวกันได้ครับ

ชุดแสงสว่างแห่งปัญญา

ชุดแสงสว่างแห่งปัญญา

หนึ่งในชุดถวายพระที่สำคัญในวันเข้าพรรษา ปัจจุบันมีการถวายหลอดไฟมากขึ้นครับ แต่เทียนพรรษาก็ยังได้รับความนิยมอยู่ เพราะผลบุญอนิสงส์คือทำให้เกิดปัญญา เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ผู้ประกอบการสามารถจัดเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมกับสมุดจดบันทึกเป็นชุดถวายได้ครับ

ชุดอาหารดี ชีวีมีสุข

ชุดอาหารดี ชีวีมีสุข

หนึ่งสิ่งในชุดสังฑทาน ที่ผู้คนไม่พลาดจะเลือกไปถวายพระ อย่างข้าวสาร อาหารแห้ง เพราะอานิสงส์จะทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลน อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยโภคทรัพย์และอาหาร ชีวิตมีความสุข ผู้ประกอบการสามารถเลือกอาหารแห้ง อาหารกระป๋องสำเร็จรูป น้ำดื่ม ชา กาแฟและผ้าอาบน้ำฝนจัดเป็นชุดเดียวกันได้ครับ

อ่านบทความอานิสงส์ของการทำบุญเพิ่มเติมได้ที่ : https://bit.ly/2L54B0n