ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

หม้อไฟทะเล

Share

ส่วนผสมน้ำสต็อคปลาแห้งสาหร่ายคอมบุ

น้ำ  

2

ลิตร

ปลาแห้งรมครันสไลซ์ 30 กรัม
สาหร่ายคอมบุ      10

กรัม

 

ส่วนผสมซอสปอนสี

น้ำซุปปลาแห้งเข้มข้น ตราเอโร่ 7

ช้อนโต๊ะ

น้ำสมสายชูหมักจากข้าว ตราเอโร่ 3 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะนาวแช่แข็ง ตราเอโร่ 2 ช้อนโต๊ะ
มิรัน ตราเอโร่      3 ช้อนโต๊ะ

 

 

 


line