ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

พระรามลงสรง

Share

ส่วนผสมน้ำราดพระรามลงสรง

น้ำจิ้มสะเต๊ะ ตราเอโร่ 100 กรัม
งาขาว ตราเอโร่    ½ ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา ตราเอโร่  ½

ช้อนโต๊ะ

น้ำเปล่า 

½

ช้อนโต๊ะ

ส่วนผสมข้าวพระรามลงสรง

ข้าวหอมมะลิเก่า  150 กรัม
หมูสับคอสไลด์ หรือหมูสันนอกสไลด์ (ประมาณ 80 กรัม)
6 ชิ้น
ผักบุ้งจีน (ประมาณ 60 กรัม) 6

ต้น

น้ำราดพระรามลงสรง 100 กรัม
น้ำพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ

ผักชี

   

ส่วนผสมน้ำจิ้ม

เอโร่ น้ำจิ้มลูกชิ้น 50 กรัม
ผักชี (ซอย) 100 กรัม

 


line