ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

เยอรมันมีทบอลกับคอตเทจชีส

Share
Ingredients:                     
 1. 260 gr Basic meat ball recipe               
 2. 70 gr cottage cheese                   
 3. 20 gr mustard                       
 4. 30 ml soya bean oil                   
 5. 40 gr mixed salad leaves               
 6. 60 ml Sesame dressing                       

Preparation:
 1. Combine the Meat mixture with the cottage cheese and mustard.
 2. Form 6 small patties @ 50 gr each
 3. Panfry them 3 minutes on each side
 4. Dress them on the salad leaves and drizzle the Sesame dressing over it.
Serving suggestions:
 1. With French fries and Mayonnaise
 2. With potato salad and mustard
 3.  With onion sauce and Mash potato.

line