ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

เครื่องเทศเม็กซิกัน

Share
Ingredients:                        
  1. 4 tablespoons chili powder               
  2. 2 tablespoons cumin                   
  3. 1 tablespoon paprika                   
  4. 1 tablespoon salt                   
  5. 1 teaspoon oregano                   
  6.  teaspoon black pepper                   

Preparation:
  • Combine all the ingredients and place them in a jar with lid

line