ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

เยอรมันมีทบอลเห็ดทรัฟเฟิลกับเบคอน

Share
Ingredients: 
 1. 260 Basic meat ball recipe
 2. 1 Tblsp Truffle paste
 3.  6 slices bacon
 4. 30 ml soya bean oil
 5. 40 gr Rocket salad
 6. 80 ml Tartar sauce
 7.  Diced yellow  bell peppers for garnish

Preparation:
 1. Combine all meat mixture with the truffle paste
 2. Form 6 pcs of small patties
 3. Wrap them in bacon and secure the bacon with a tooth pick
 4. Panfry them 3 minutes on each side
 5. Arrange them on the rocket leaves and sprinkle with the bell pepper dices
 6. Serve the Tartar sauce seperate
Serving suggestions:
 • As a main course serve in a gravy sauce with mash potato

line