ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

เนื้อวัวบดเม็กซิกันเสิร์ฟกับวอฟเฟิลมันฝรั่ง

Share
Ingredients:
 1. 12 pcs potato waffle
 2. 400 gr minced beef
 3. 30 gr onion chopped
 4. 3 pcs garlic chopped
 5. 50 gr carrot chopped
 6. 50 gr celery chopped
 7. 40 gr bell pepper diced
 8. 1.5 tsp Mexican chili powder
 9. 160 gr red kidney bean
 10. 40 ml Soya bean oil
 11. 300 gr crushed canned tomato
 12. 40 gr fresh tomato dice for garnish
 13. 40 gr sour cream for garnish
 14. Cilantro for garnish
Preparation:
 1. Combine all the vegetables and beef together in a bowl
 2. Panfry the waffles in the oil and set aside
 3. Add the beef mixture in to the oil and fry until the mixture break apart.
 4. Season with the Mexican spice
 5. Add in the crushed tomatoes and red kidney beans
 6. Let it simmer for 5 minutes
 7. Served over the Potato waffles, decorate with tomato dice the sour cream and cilantro

line