ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

เม็กซิกันมีทเเพตตี้กับซอสซาซิคิ

Share
Ingredients:                   
 1. 260 gr basic meat balls recipe               
 2. 60 gr Havarti or aged cheddar cheese dices       
 3. 1,5 tblsp Mexican chili spice               
 4. 30 ml Soya bean oil                   


Preparation:
 1. Combine the meat ball mixture with the cheese and Mexican spice mix
 2. Form 6 small patties @ 50 gr each
 3. Panfry them 3 minutes on each side

Tzatziki sauce
Ingredients:
 1. 150 gr Greek yoghurt
 2. 40 gr chopped cucumber no seeds
 3. 3  pcs garlic chopped
 4. 1 tblsp dill chopped
 5. 20 ml lime juice
 6. Salt & pepper

Preparation:
 • Combine all the ingredients together
Serving suggestions:
 • Served with sliced cucumbers, tomatoes, and the Tzatziki sauce

line