ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

พอร์คชอป

Share

วัตถุดิบ

1. พอร์คชอป ตราเอโร่  ชิ้น 
2. พริกไทยดำ  หยิบมือ 
3. เกลือ  หยิบมือ 
4. เนยสด  ช้อนโต๊ะ 
5. พริกป่น  ช้อนโต๊ะ 
6. น้ำตาลทราย  ช้อนโต๊ะ 
7. ข้าวคั่ว  ช้อนโต๊ะ 
8. น้ำมะนาว  ช้อนโต๊ะ 
9. น้ำปลา  ช้อนโต๊ะ 
10. ผักชีใบเลื่อยซอย  ใบ 
11. ต้นหอมและผักชีซอย  ใบ


line