ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

Pappadoms

Share

Pappadoms ข้าวเกรียบปาปาดัม

วิธีการทำ

นำออกจากซองและย่างบนกระทะทั้งสองด้านจนกรอบ พร้อมทาน

line