ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

3 POWERS PONY ADVANGERS

Share

วัตถุดิบ

บานาน่า ไซรัป (Banana syrup) 10
  มิลลิลิตร
ราสเบอรี่ ราฟโซดี้ (Raspberry Rhapsody) 5
  มิลลิลิตร
บูล โอเชี่ยน (Blue Ocean) 5
  มิลลิลิตร


วัตถุดิบ อื่นๆ

นม 150
  มิลลิลิตร
น้ำแข็ง
200
  กรัม


วิธีทำ

1. ผสมน้ำเชื่อมรสBanana กับนม 30 มิลลิลิตร ลงในแก้วที่จะใช้เสริฟ เติมน้ำแข็งจนเกือบเต็ม
2. ละลายน้ำเชื่อมRaspberryกับนม 90 มิลลิลิตร ค่อยๆ เทลงตามไป
3. เต็มน้ำแข็งจนเต็มแก้ว
4. ละลายน้ำเชื่อม Blue Ocean กับนม 30 มิลลิลิตร ค่อยๆ เทลงด้านบนของแก้ว จะได้สีครบทั้ง 3 สี
5. หากต้องการตบแต่งเครื่องดื่ม ให้บีบวิปปิ้งครีมตามลงไปเหมือนภาพประกอบ แล้วเสิร์ฟ


line