ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

Rose Schweppes ginger ale

Share

วัตถุดิบ

โรสเซ่  ไวรัป 1/2
  ออนซ์
น้ำตาล 1
  ออนซ์
ชเวป จิงเจอร์ เอว 2
  ออนซ์


การเตรียม

1.ใส่ส่วนผสมทั้งหมดตามด้วยน้ำแข็งลงในกระบอกเชคเกอร์ เขย่าให้เข้ากัน เทลงแก้ว ตกแต่งให้สวยงาม พร้อมเสิร์ฟ


line