ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

Blueberry Moist Cake

Share

วัตถุดิบ

Apito Plain Moist Cake Mix 1000
  กรัม
น้ำเปล่า 200
  กรัม
ไข่ 400
  กรัม
น้ำมันพืช 370
  กรัม
Blueberry Filling 200
  กรัม


วิธีทำ

1. ใส่วัตถุดิบส่วนผสม Apito Plain Moist Cake Mix น้ำเปล่า และไข่ ลงในถ้วยผสม
2. ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีความเร็ว speed 1 เป็นเวลาประมาณ 1 นาที
3. พักแป้ง
4. ตีส่วนผสมให้เข้ากันด้วยเครื่องตีความเร็ว speed 2 เป็นเวลาประมาณ 2 นาที
5. ลดความเร็วมาที่ speed 1 แล้วใส่น้ำมันพืช ตี speed 1 อีก 1 นาที
6. ก่อนอบใส่ Blueberry filling เข้าไป ตกแต่งตามต้องการ
7. อบด้วยอุณหภูมิ 185 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  40 นาที


line