ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

อุด้งเย็น

Share

ส่วนผสม

เส้นอุด้งแห้ง ตราโปรชิโย 100 กรัม
ขิงฝน 2 กรัม
วาซาบิแช่แข็ง ตราเอโร่ 2 กรัม
ต้นหอมซอย 2 กรัม
สาหร่ายตัดเส้น ตราเอโร่   (สำหรับตกแต่ง)
ซอสปลาแห้ง ตราโปรชิโย 20 ซีซี
น้ำเย็นสำหรับเจือจางซอส 60 ซีซี (เจือจาง 3 เท่า)

line