ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

โซเม็งเย็น

Share

ส่วนผสม

เส้นโซเม็งแห้ง ตราโปรชิโย 100 กรัม
ใบโอบะ 2 ใบ
น้ำแข็ง   (สำหรับแช่เส้น)
วาซาบิแช่แข็ง ตราเอโร่ 2 กรัม
ต้นหอมซอย 2 กรัม
สาหร่ายตัดเส้น ตราเอโร่    
ซอสปลาแห้ง ตราโปรชิโย 20 ซีซี
น้ำเย็นสำหรับเจือจางซอส 60 ซีซี (เจือจาง 3 เท่า)

line