ตารางวันนัดพบผู้ประกอบการร้านอาหาร

คู่คิดธุรกิจอาหาร

โซบะเย็น

Share

ส่วนผสม

เส้นโซบะแห้ง ตราโปรชิโย 100 กรัม
ต้นหอมซอส 2 กรัม
สาหร่ายตัดเส้น ตราเอโร่    
ซอสปลาแห้ง ตราโปรชิโย 20 ซีซี
วาซาบิแช่แข็ง ตราเอโร่ 2 ซีซี

line