Career

Job Vacancies - Kanlapaphruek

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish)

  ลักษณะงาน

  ·         รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย รวมถึงบริหารหน้าร้านให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

  ·         ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก

  ·         ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

  ·         บริหารยอดสูญเสีย , ต้นทุน , กำไร รวมถึงวางแผนอัตรากำลังของแผนก

  คุณสมบัติ

  ·         วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (ยินดีพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้าน Fresh Food แต่มีคุณวุฒิไม่ถึงระดับปริญญาตรี)

  ·         มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน

  ·         มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้

  ·         ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line