Career

Job Vacancies - Ko Pha-Ngan

Type
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง วางแผน, จัดการ, บริหารและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงสโตร์ (อาคารและอุปกรณ์), ระบบความปลอดภัย, ความสะอาดสุขาภิบาล, ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เพื่อให้มั่นใจว่าสโตร์จะดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ


  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้าหรือปริญญาตรีวิศวกรรมไฟฟ้า 
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และ ควบคุมเครื่องยนต์ (เช่นเดียวกับวิศวกร) อย่างน้อย 2-4 ปี 
  • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารมาอย่างน้อย 2 ปี 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166

line