Career

Job Vacancies - Bang Kho Laem

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน

  -           งาน HR ประจำสาขา เช่น Recruit,Training,ปฐมนิเทศ,Payroll,สวัสดิการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ

  -           จบปริญญาตรีทุกสาขา

  -           ประสบการณ์ 0-2 ปี

  -           ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้ 

  -           หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  -           ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

  *** เปิดสัมภาษณ์ผ่าน Online ในวัน อังคาร ที่ 19 ม.ค. 2564 สำหรับผู้ที่สนใจเขัาสัมภาษณ์สามารถส่ง resume เข้ามาพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th ทั้งนี้หากประวัติผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะมีการติดต่อกลับอกีครั้ง


line