Career

Job Vacancies - Fresh@Makro รามอินทรา กม.4

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ตรวจสอบติดตาม การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานงบประมาณค่าใช้จ่าย และการควบคุมทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ ให้ถูกต้องครบถ้วน
    

  คุณสมบัติ 
  • ประกาศนียบัตรหรือปริญญาตรีด้านบัญชี 
  • ควรมีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี หากเคยผ่านงานบัญชีในสาย Retail ขอพิจารณาเป็นพิเศษ 
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้ 
    
  *** ตำแหน่งดังกล่าวเปิดสัมภาษณ์วันที่ 11/11/2020 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Line @zox9858l (มี @ นำหน้า)


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm350@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่แผนกบุคคลแม็คโครสาขารามอินทรา กม.4 โทร. 02-089-1940 ต่อ 104

line