Career

Job Vacancies - Nathong charoen

Type
Branch

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  ปฏิบัติการด้านการขายด้วยการติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์และการออก Visit ลูกค้า ดูแลยอดขายของลูกค้า Portfolio และลูกค้า Lot ใหญ่ รวมถึงการสร้างและเพิ่มยอดขายโดยการให้บริการ จัดประเภทและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของลูกค้าใน Portfolio นอกจากนี้ยังต้องศึกษาข้อมูลลูกค้าผ่านทางโปรแกรม CIA ปรับปรุงข้อมูลลูกค้าและให้การตอบรับ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ รับการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ของลูกค้า Lot ใหญ่และดำเนินการส่งมอบการสั่งซื้อนั้นให้กับผู้จัดการแผนกเพื่อจัดเตรียมสินค้าต่อไป ทั้งยังต้องให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าเบื้องต้นตลอดเวลาด้วย 

  คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการให้บริการการขายและลูกค้า การจัดการฐานข้อมูลในองค์กรค้าปลีกและค้าส่ง อย่างน้อย 0-2 ปี 
  • มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทางปฏิบัติงาน
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา 02-033-6900 ต่อ 104-105

line