Career

Job Vacancies - Lat Krabang

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเล (Section Manager - Fish)

  ลักษณะงาน

  ·        - รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย รวมถึงบริหารหน้าร้านให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด

  ·       -  ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก

  ·       -   ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

  ·       -   บริหารยอดสูญเสีย , ต้นทุน , กำไร รวมถึงวางแผนอัตรากำลังของแผนก

  คุณสมบัติ

  ·        - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ด้านอาหาร หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ·        - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน

  ·        - มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้

  ·         ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

  *** ตำแหน่งดังกล่าวเปิดสัมภาษณ์วันที่ 11/11/2020 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ Line @zox9858l (มี @ นำหน้า)

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166


line