Career

Job Vacancies - Suksawat

Type
Branch

  ลักษณะงาน
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับ , เบิกสินค้าจากแผนก GR เพื่อนำมาวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • นัด Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป 
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

line