Career

Job Vacancies - Suksawat

Type
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • กำกับดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบในสโตร์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  • กำกับดูแลเอกสารรายงานต่าง ๆ ที่สรุปจากระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นยำ ตรงตามกำหนดเวลา
  • กำกับดูแลขั้นตอนการตรวจเช็คสต็อกประจำปีและการปรับสต็อก
  • กำกับดูแลสั่งการพนักงานในแผนก


  คุณสมบัติ
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
  • มีประกอบด้านคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 5 ปี หรือผ่านงานด้านการตรวจสอบคอมพิวเตอร์
  • มีทักษะในการวิเคราะห์, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และติดต่อสื่อสาร
  • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ

line