Career

Job Vacancies - Sukhumvit 71

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager-Good Receive)

  ลักษณะงาน
  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนรับสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินค้าและมีความถูกต้อง แม่นยำ ตลอดถึงการนำสินค้าส่งมอบ ให้กับส่วนการขายโดยครบถ้วน และไม่เป็นอุปสรรคต่อลูกค้าในระหว่างเวลาที่เปิดให้บริการ
  คุณสมบัติ
  - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา (หากมีประสบการณ์ตรงในงาน GR ยินดีรับพิจารณาผู้สมัครที่มีวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี)
  - มีประสบการณ์งาน Good Receive , warehouse ,งานดูแลระบบ Inventorary หรืองาน DC มาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  - ทักศนะคติดี รักในการให้บริการ และมี Positive Thinking
  - สะดวกปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line