Career

Job Vacancies - Bodindecha

Type
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ช่วยผู้จัดการแผนกผักผลไม้และเครื่องเทศในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า, การนำเสนอสินค้า,มอบการบริการด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า, ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 


  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์ด้าน Fresh Food ในงานห้างสรรพสินค้าโดยตรง หรือ งานในร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ
  • ลงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบ กล้าคิดกล้านำเสนอเมื่อพบว่าการทำงานมีปัญหาที่ต้องแก้ไข
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้างานกะได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166

line