Career

Job Vacancies - Bodindecha

Type
Branch

  ลักษณะงาน
  • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่งหัวหน้างาน 
  • มีความรู้ตัวสินค้า และสามารถบริหารจัดการสินค้าเพื่อลดยอดสูญเสียได้
  • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก, modern trade , ร้านอาหาร  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm121@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

  สาขาบดินทรเดชา 02-021-7680 ต่อ 104 หรือ
  สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148, 02-067-8153

line