Career

Job Vacancies - Ramkhamhaeng (Sammakorn)

Type
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบหน้าร้านให้มีสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
  • ตรวจสอบป้ายร้านค้าให้มีความถูกต้อง
  • รับสินค้าร่วมกับแผนก GR รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
  • ตรวจสอบสินค้าใน Stock เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการในการสั่งสินค้าให้มีความถูกต้อง
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศชายต้องไม่มีพันธุทางทหาร
  • ขยัน ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์งาน Retail Business มาก่อนขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องสามารถเข้าปฏิบ้ติงานกะได้ 


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : HRM118@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 08-055-8060

line