Career

Job Vacancies - Udomsuk

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  ดูแลงานงาน HRM ภายในสาขา เช่น
  - งานสรรหาว่าจ้าง
  - งานด้านสวัสดิการของพนักงานในสาขา
  - งาน Time attendance , จัดทำเงินเดือนพนักงานในสาขา
  - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมหายให้มีการช่วยเหลือ เช่น สนับสนุนการทำงานของทีม operation หน้าร้าน เป็นต้น

  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีทุกสาขา
  - มีประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 2  ปี ขึ้นไป ในงานสรรหา,งานสวัสดิการ,งานเงินเดือน ด้านใดด้านหนึ่งหรือครบทุกด้าน
  - หากเคยผ่านงาน HR ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line