Career

Job Vacancies - Wongsakorn

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  - ดูงานงาน HRM  ภายในสาขา เช่น สรรหา ปฐมนิเทศ/ฝึกอบรม สวัสดิการ เงินเดือนค่าตอบแทน สนับสนุนการทำงานอื่นๆ ภายในสาขา รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีทุกสาขา
  - มีประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 2 – 5 ปี ขึ้นไปตามตำแหน่งงาน
  - หากเคยผ่านงาน HR ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

  สามารถส่ง Resume ของท่านเข้าพิจารณาได้ที่ jobs@siammakro.co.th
  สอบถามข้อมูลโทร. 02-067-8153

line