Career

Job Vacancies - Bangpoo

Type
Branch

  ลักษณะงาน
  • ให้การดูแลพื้นที่ขาย ตรวจสอบ ให้สะอาด เรียบร้อย และเป็นระเบียบ 
  • จัดเรียงสินค้า ตามลำดับความสำคัญ คอยเติมสินค้า ให้เพียงพอต่อการขายอยู่ตลอดเวลา และคอยตรวจสอบ ป้ายราคาของสินค้า ให้ถูกต้อง 
  • ตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า 
  • ปฏิบัติตามกฏระเบียบของการทำงานให้ถูกต้อง 
  • ช่วยงานหัวหน้างานในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการสินค้า

  คุณสมบัติ
  • เพศชาย หญิง อายุ 21 - 35 ปี (เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหารแล้วเท่านั้น)
  • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
  • หากมีประสบการณ์ในกด้านงานบริการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm112@siammakro.co.th, hrs112@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา บางปู โทร 02-017-0040 ต่อ 104 - 105

line