Career

Job Vacancies - Wang Hin

Type
Branch

  ลักษณะงาน
  • มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก
  • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง


  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ตรงยินดีรับพิจารณากรณีไม่ใช้วุฒิ ป.ตรีเข้าสมัคร)
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในงานด้าน Fresh Food ในตำแหน่งหัวหน้างานใน Retail Business
  • หรือมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานในธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตอาหาร
  • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้hrm113@siammakro.co.th และ hrs113@siammakro.co.th 
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 02-017-0050 ต่อ 104-105 หรือ ติดต่อที่สาขา 

line