Career

Job Vacancies - Petchkasem

Type
Branch

1 ตำแหน่ง

  หัวหน้าแผนกบุคคล (HR Supervisor)

  ลักษณะงาน
  - รับผิดชอบงานด้าน HRM ในสาขา เช่น สรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ Staff จนถึง Supervisor ในสาขา , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน , งานฝึกอบรม และจัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา รวมถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  - จบปริญญาตรีทุกสาขา
  - มีประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 2  ปี ขึ้นไป ในงานสรรหา,งานสวัสดิการ,งานเงินเดือน ด้านใดด้านหนึ่งหรือครบทุกด้าน
  - หากเคยผ่านงาน HR ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  - ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line