Career

Job Vacancies - Lamai

Type
Zone
Branch

ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์

  ลักษณะงาน

  1. ดำเนินการคีย์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบ OPL หรือ SuChaMa และบันทึกข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง
  2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ต่างๆในสโตร์ ในการซ่อมบำรุงระบบ Hardware ในขั้นต้น
  3. จัดพิมพ์รายงานสต็อกสินค้าให้ถูกต้อง
  4. เข้าร่วมการเช็คสต็อกสินค้า
  5. จัดทำป้ายราคาสินค้า และป้ายสินค้าที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามกำหนดเวลาให้กับฝ่ายปฎิบัติการ
  6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  1. จบการศึกษาระดับ ปวส.คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. ทำงานเป็นกะได้
  4. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  5. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น โปรแกรมMicrosoft Office

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm77@siammakro.co.th, hrs77@siammakro.co.th หรือติดต่อ   สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา ละไม โทร 077- 969 280 ต่อ 104

line