Career

Job Vacancies - Hat Yai

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ดูแลงานงาน HRM ภายในสาขา เช่น
  • งานสรรหาว่าจ้าง
  • งานด้านสวัสดิการของพนักงานในสาขา
  • งาน Time attendance , จัดทำเงินเดือนพนักงานในสาขา
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบมหายให้มีการช่วยเหลือ เช่น สนับสนุนการทำงานของทีม operation หน้าร้าน เป็นต้น

  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์งาน HRM อย่างน้อย 2  ปี ขึ้นไป ในงานสรรหา,งานสวัสดิการ,งานเงินเดือน ด้านใดด้านหนึ่งหรือครบทุกด้าน
  • หากเคยผ่านงาน HR ใน Retail Business ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line