Career

Job Vacancies - Krabi

Type
Zone
Branch

2 ตำแหน่ง

  ลักษณะงาน
  • จัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อผลิตเบเกอรี่ในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบ stock วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า , ผลิตสินค้าเพื่อวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป 
  • รักการทำขนม , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • หากมีพื้นฐานการทำเบเกอรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm35@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขากระบี่ โทร 075-811458-65 ต่อ 104 หรือ 106

line