Career

Job Vacancies - Chum Phae

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • จัดทำรายการรายรับ,รายจ่าย และงานด้านบัญชีของทางสาขาให้มีความถูกต้อง
  • เคลียเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการบัญชีและการเงิน
  • ดูแลงานเบิกพัสดุที่ใช้ในสำนักงาน และงานเปิด PR,PO งานต่างๆภายในสาขา
  • จัดทำบัญชีทรัยพ์สิน และงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • จบปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm61@siammakro.co.th , hrs61@siammakro.co.th ,  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล แม็คโครชุมแพ โทร 043-042-345 ต่อ 104-105 

line