Career

Job Vacancies - Loei

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ดูแลรับผิดชอบช่วยงานของหัวหน้าส่วนในการจัดการแผนก ในเรื่องการบรรลุยอดขาย, การควบคุมสต็อกสินค้า, การลดยอดสูญเสียและการสูญหาย, รักษาและปรับปรุงการจัดเรียงสินค้า, สร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าและจัดการเรื่องประสิทธิผลในการทำงานของพนักงาน ในแผนก


  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย   2 ปี ในธุรกิจค้าปลีก/ส่ง 
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
  • มีมนุษยสัมพันธ์
  • มีความเป็นผู้นำ 
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm55@siammakro.co.th, hrs55@siammakro.co.th หรือติดต่อ สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาเลย   โทร 042-844655  ต่อ 104 ,105

line