Career

Job Vacancies - Mae Sot

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  • บริหารจัดการระบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละแผนก
  • ควบคุมคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
  • ควบคุมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อลูกค้า พนักงาน และทรัพย์สิน
  คุณสมบัติ :
  • อายุ(ปี) : 28 ปีขึ้นไป
  • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป


  คุณสมบัติเพิ่มเติม :
  • วุฒิปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ และมีความระเอียดรอบคอบ
  • มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีเมล์ pkhomgri@siammakro.co.th , sthongji@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153, 02-067-8148

line