Career

Job Vacancies - Mae Sot

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับชำระค่าสินค้า , ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า , นำส่งเงินค่าสินค้าที่ได้รับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนสำส่งธนาคาร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ในงาน Cashier จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์   hrm73@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาแม่สอด โทร 055-032155 ต่อ 104

line