Career

Job Vacancies - Mae Sai

Type
Zone
Branch

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ช่วยผู้จัดการแผนกปลาและอาหารทะเลในการบริหารจัดการในส่วนของการบรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อค สินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาการจัดเรียงสินค้า, การนำเสนอสินค้า,มอบการบริการด้วยมาตรฐานระดับสูงให้กับลูกค้า,จัดเตรียมสินค้าให้เพียงพอและตรงต่อความต้องการของลูกค้า ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ 


  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์ด้าน Fresh Food ในงานห้างสรรพสินค้าโดยตรง หรือ งานในร้านอาหารหรือธุรกิจบริการ
  • ลงรายละเอียดในงานที่รับผิดชอบ กล้าคิดกล้านำเสนอเมื่อพบว่าการทำงานมีปัญหาที่ต้องแก้ไข
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้างานกะได้


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th, hrm67@siammakro.co.th,  hrs67@siammakro.co.th,   หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร 052 -021701 -15  ต่อ 104,105

line