Career

Job Vacancies - Mae Sai

Type
Zone
Branch

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับ , เบิกสินค้าเพื่อนำมาวางจำหน่ายบริเวณจุดขาย
  • นับ Stock สินค้า , ตรวจสอบปริมาณสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย , เติมสินค้า
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ม. 6 ขึ้นไป (ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • ขยัน  อดทน ซื่อสัตย์  รักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ , ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm67@siammakro.co.th , hrs67@siammakro.co.th   
  Line@ : @makrojob , jobs@siammakro.co.th  
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา แม่สาย 
   โทร. 052 – 021- 701-15 ต่อ 104,105

line