Career

Job Vacancies - Mae Sai

Type
Zone
Branch

  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • ออกใบกำกับภาษี , ให้ข้อมูลต่างๆ ภายในสาขา ,แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มารับบริการ
  • รับสมัครลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิกแม็คโคร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง - ชาย   อายุ  20 - 35 ปี (ผู้สมัครชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว)
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป
  • มี Service Mild สูง , มีทักษะในงานบริการ 
  • หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาจีน – อังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ 


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm67@siammakro.co.th , hrs67@siammakro.co.th   
  Line@ : @makrojob , jobs@siammakro.co.th  
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา แม่สาย 
   โทร. 052 – 021- 701-15 ต่อ 104,105

line