Career

Job Vacancies - Phetchabun

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบงานด้าน HRM ในสาขา เช่น สรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับ Staff จนถึง Supervisor ในสาขา , ดูแลสวัสดิการของพนักงาน , งานฝึกอบรม และจัดทำเงินเดือนของพนักงานในสาขา รวมถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ HR อย่างน้อย 1 – 3 ปี
  • ทัศนคติดี สามารถทำงานให้บริการได้
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ไม่ติดปัญหาการทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153 , 02-067-8166

line