Career

Job Vacancies - Phetchabun

Type
Zone
Branch

หัวหน้าแผนกสินค้า Dry Food

  ลักษณะงาน
  • ช่วยดำเนินการสั่งสินค้าตาม OPL สำหรับวัตถุดิบและสั่งสินค้าในวารสารแม็คโครเมล์
  • ดูแลปริมาณสต๊อกให้เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
  • มั่นใจว่าสินค้าที่ส่งมาจากซัพพลายเออร์ส่งตรงตามเวลา มีจำนวนตรงกับที่สั่ง มีคุณภาพเหมาะสม มีสภาพดี
  • รักษามาตรฐานของการจัดวางและจัดเรียงสต๊อกสินค้า,ควบคุมสต๊อกสินค้าและลดยอดสูญเสียและการสูญหาย
  • สร้างมาตรฐานในการให้บริการลูกค้าและจัดการเรื่องประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานในแผนก


  คุณสมบัติ
  • จบปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์อย่างน้อยกว่า 2 ปีขึ้นไปในธุรกิจค้าปลีก/ส่ง
  • มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์
  • มีความเป็นผู้นำ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ ทนทานต่อความกดดัน
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ได้  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ japirom@siammakro.co.th , pkhomgri@siammakro.co.th , jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8148 , 02-067-8153

line