Career

Job Vacancies - Phitsanulok

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • ช่วยจัดเตรียมสรุปรายงานต่างๆ ณ เดือน ส่งให้ฝ่ายบัญชีและการสำนักงานใหญ่
  • จัดทำงานความปลอดภัยในการเบิกภายใน.การจัดซื้อของใช้ในสโตร์
  • ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสดย่อยภายในสาขาและการจัดทำสรุปเงินสดย่อยของสาขา
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปยอดขายรายวัน
  • ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานสรุปนำส่งธนาคาร รวามทั้งเงินทอนหรือเงินเหรียญของสาขา

  คุณสมบัติ
  • เพศ หญิง  (อายุ 30- 35 ปี )
  • จบปวส. ป.ตรี  จบเฉพาะสาขาบัญชีเท่านั้น
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
  • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm11@siammakro.co.th, hrs11@siammakro.co.th หรือติดต่อ                       สอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขา……พิษณุโลก1……………………………….โทร………055-077051……………………………ต่อ………104,105………

line