Career

Job Vacancies - Nakornsawan

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบหน้าร้านให้มีสินค้าให้เพียงพอต่อการจำหน่าย
  • ตรวจสอบป้ายร้านค้าให้มีความถูกต้อง
  • รับสินค้าร่วมกับแผนก GR รวมถึงการจัดเก็บสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน
  • ตรวจสอบสินค้าใน Stock เพื่อนำข้อมูลไปดำเนินการในการสั่งสินค้าให้มีความถูกต้อง
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศชายต้องไม่มีพันธุทางทหาร
  • ขยัน ทัศนคติดี ทำงานเป็นทีมได้
  • หากมีประสบการณ์งาน Retail Business มาก่อนขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ต้องสามารถเข้าปฏิบ้ติงานกะได้ 
  • สามารถปฏิบัติงานกับความเย็นได้  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : jobs@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166
  Line : @zox9858l

line