Career

Job Vacancies - Lumpoon

Type
Zone
Branch

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

  ลักษณะงาน
  • ออกใบกำกับภาษี , ให้ข้อมูลต่างๆ ภายในสาขา ,แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มารับบริการ
  • รับสมัครลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิกแม็คโคร
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 
  • มี Service Mild สูง , มีทักษะในงานบริการ 
  • หากทีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศา


  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ E-mail hrm34@siammakro.co.th,hrs34@siammakro.co.th  
  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
  โทร 053-581285 ต่อ 104,105

line