Career

Job Vacancies - Pattaya N.

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในส่วนรับสินค้าให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสินค้าและมีความถูกต้อง แม่นยำ ตลอดถึงการนำสินค้าส่งมอบ ให้กับส่วนการขายโดยครบถ้วน  และไม่เป็นอุปสรรคต่อลูกค้าในระหว่างเวลาที่เปิดให้บริการ

  คุณสมบัติ
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีประสบการณ์ด้านในงาน GR หรืองานคลังสินค้ามาก่อน
  • ถ้าสามารถขับโฟล์คลิฟท์ได้ และมีใบอนุญาต ขอพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้างานกะได้
  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ e-mail : hrm66@siammakro.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาพัทยาเหนือ โทร 033-008-936 ต่อ 104

line