Career

Job Vacancies - Trat

Type
Zone
Branch

  ลักษณะงาน
  • รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ให้มีสินค้าเพียงพอต่อการจำหน่าย รวมถึงบริหารจัดการหน้าร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
  • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย 
  • บริหารยอดสูญเสีย , ต้นทุน ,กำไร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป
  • ถ้าเคยผ่านงานในธุรกิจ ค้าปลีก , modern trade , ร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่อีแมล์ hrm60@siammakro.co.th ติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลสาขาตราด โทร 039-513900 ต่อ 104,105

line