Career

Job Vacancies - Chonburi

Type
Zone
Branch

Supervisor - Dry Food (หัวหน้าแผนกสินค้าบริโภค)

    ลักษณะงาน : 
    บริหารจัดการเรื่องยอดขายในแผนกสินค้าอุปโภคบริโภค ลดยอดสูญเสีย จัดสรรพนักงานให้เพียงพอกับยอดขายในสาขา


    คุณสมบัติ
    • วุฒิ ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา
    • มีประสบการณ์ทำร้านอาหารหรือธุรกิจให้บริการอย่างน้อย 2-3 ปี 

line