Career

Job Vacancies - South Pattaya

Type
Zone
Branch

    ลักษณะงาน
    • ออกใบกำกับภาษี , ให้ข้อมูลต่างๆ ภายในสาขา ,แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มารับบริการ
    • รับสมัครลูกค้าที่ต้องการสมัครสมาชิกแม็คโคร
    • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


    คุณสมบัติ
    • เพศ ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป 
    • มี Service Mild สูง , มีทักษะในงานบริการ 
    • หากทีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศา
    ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ อีแมล์ hrm44@siammakro.co.th, hrs44@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 033-031681-87,038-053401-11 ต่อ 104-105

line