Career

Job Vacancies - Amata

Type
Zone
Branch

1 ตำแหน่ง

  ผู้จัดการส่วนอาหารแช่แข็ง (Section Manager Frozen)

  ลักษณะงาน

          -  มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า

           - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก

           - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาหารแช่แข็ง

   

  คุณสมบัติ

  ·       - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี (หากมีประสบการณ์ตรงยินดีรับพิจารณากรณีไม่ใช้วุฒิ ป.ตรีเข้าสมัคร)

  ·       - มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย ปีในงานด้าน Fresh Food ในตำแหน่งหัวหน้างานใน Retail Business

  ·       - หรือมีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานในธุรกิจร้านอาหาร หรือโรงงานผลิตอาหาร

  ·       ปฏิบัติงาน วัน/สัปดาห์ และสามารถเข้าปฏิบัติงานเป็นกะได้

   

  ส่งใบสมัครงาน (resume) มาได้ที่ jobs@siammakro.co.th  หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดตำแหน่งงานว่างเพิ่มเติมที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานใหญ่ โทร 02-067-8153 , 02-067-8148 , 02-067-8166


line